اخبار و رویدادها


کلاس بندی دانش آموزان
درج شده در تاریخ 1397/06/26 توسط مهجوری.

برپایی جشن نیمه شعبان در دبیرستان حکمت
برگزاری کلاس عملی دفاعی در دبیرستان جکمت
بازدید  همکاران دبیرستان حکمت از نیروگاه شازند
انتخاب دبیرستان حکمت به عنوان دبیرستان ممتاز در طرح تعالی مدیریت
بر پایی روز دانش آموز
رمز سمیم
به مناسبت هفته مشاغل دانش آموزان دبیرستان حکمت از مجتمع پتروشیمی بازدید کردند.
بازدید از پتروشیمی شازند
دبیرستان حکمت به کسب رتبه اول مسابقات سرود و نمایش مفتخر گردید.
دبیرستان حکمت رتبه دوم مسابقات نمایش صحنه ای را کسب کرد.
مسابفات قرآن
جشن تکلیف
به مناسبت هفته مشاغل دانش آموزان دبیرستان حکمت از مجتمع پتروشیمی بازدید کردند.

کلاس بندی دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97 به شرح ذیل می باشد و دانش آموزان طبق برنامه کلاسی اول مهر ساعت 12:30 در ممدرسه حاضر باشند

701
# نام نام خانوادگی نام پدر
1 امیرحسین ابراهیمی احمد
2 علی احمدی اصغر
3 مهدی آدینه حامد
4 امیرمحمد آزادگان قمی حمید
5 آرتین اسدی مجتبی
6 امیرمحمد بابائی علیرضا
7 امیرمهدی براتی سنجانی عباس
8 محمدمهدی پارسا مجید
9 امیرمحمد جعفری علی
10 سیدمحمدامین جمالی احمد
11 محمد جوادی حمیدرضا
12 محمدرضا حاجیان محسن
13 محمدحسین حبیبی مرتضی
14 حسین خانی امیرآقا
15 علی خلیلی موحد
16 محمدمهدی راهزانی ابوالفضل
17 مرتضی رجبی محمدرضا
18 مبین رحمتی غلامرضا
19 یونس رسولی ابوالفضل
20 امیرحسین رمضانی عراقی محمدرضا
21 محمدرضا زاهدی نسب علی اكبر
22 مانی زرنیخی سعید
23 محمدرضا شجاعی سعدی بهروز
24 ایلیا شیرمحمدی كبودی مرتضی
25 امیرمحمد صفری عباس
26 محمدمهدی طالبی علی حسین
27 محمدمهدی طاهروردی مرتضی
28 سیدمحمدرضا طباطبائی قمی راد سیدمجتبی
29 رامبد عبدی ابوالفضل
30 امیرمحمد عرب محسن
31 دانیال علی خانی بهنام
32 علی رضا فخاری محمد
33 سجاد فراهانی رضا
34 علی قاسمی عباس
35 محمدمتین قضات غلامرضا
36 ماهان قلعه ئی محمد
37 ابوالفضل مرادیان مهدی
38 مهرشاد مروجی راهزان محمدمصطفی
39 علی نظام آبادی عباس

702
# نام نام خانوادگی نام پدر
1 امیرمهدی ابراهیمی مرتضی
2 الیاس ابوالقاسمی مرتضی
3 محمدامین احمدی ایمان
4 آرمان اسمعیل نژاد حمید
5 سیدعلی رضا اعطاف سيدمهدي
6 محمدرضا آقاباقری مهدی
7 سینا اله دادی اصغر
8 مهدی امینی راد عليرضا
9 محمدمهدی انصاری سعید
10 احسان بادران رضا
11 مهدی بشیری محمود
12 محمدجواد بیات مرتضی
13 امیررضا پاكپور عباس
14 محمدمتین جمشیدی علی
15 سیدحسین حسینی سیدمحمد
16 حمیدرضا خسروان علینقی
17 محمدماهان خلیلی محمد
18 محمدسینا رحمتی علی
19 مهدی یار رسولی علی حسین
20 علی رضائی خانی خلیل
21 محمدرضا روحی عليرضا
22 علیرضا زنگاركی مجید
23 امید سعادت میرزائی اسماعیل
24 محسن سمیعی سنجانی حسین
25 حمیدرضا شاكری امین محمد
26 بهامین شریفی تقی
27 رضا شمس حسن
28 امیررضا صالحی مرزیجرانی علی
29 امیرحسین صوفی مجید
30 محمدرضا عبادی حمید
31 یاسین عسكری مهرآبادی بهروز
32 محمد عظیمی مصطفی
33 عرفان غلامی علی
34 امیرعلی قمشلوئی مهدی
35 امیرمهدی كرمی رهبر
36 رضا كریمی حیدری محمدعلی
37 سیدكسرا موسوی سیدمرتضی
38 محمدامین نجفی مجید
39 محمدمهدی ولاشجردی رضا

703ج
# نام نام خانوادگی نام پدر
1 امیرمحمد آقای باقری مرزیجرانی حسن
2 علی اكبری طاهر
3 محمدامین بابائی مهدی
4 ایلیا برقی بابك
5 محمدمعین پارسازاده حسین
6 علی چگینی محمد
7 امیر حبیبیان حمید
8 سهیل حسن آبادی محمد
9 عباس خدام محمد
10 محمدمهدی خلیلی مجتبی
11 محمدرضا ربیعی علیرضا
12 یوسف رسولی اسماعیل
13 بهنام رمضانی محمود
14 رضا روشنائی صفرعلی
15 امیرمحمد سعادت سرشت رسول
16 عرفان شمسی مجتبی
17 یاسین صالحی عباس
18 سیدامیرحسین عباسی سیدعماد
19 امیرمهدی عرب عباسعلی
20 محمدمهدی عظیمی مرتضی
21 محمدمهدی علی آقا محمود
22 محمدامین علی همتی سعید
23 مرتضی قربان خانی مهدی
24 محمدحسین قره باغی بزچلوئی بهرام
25 مانی كاوسی نظام آبادی مهدی
26 محمدعارف كریمی علیرضا
27 سهیل كمال آبادی سعید
28 محمدرضا گرامی پور مجید
29 رهام محمدی ابراهیم
30 بردیا مرادی بهروز
31 باربد مفاخری سعید
32 سیدمحمدحسین موچانی سیدخلیل
33 سیدعلیرضا موسوی سیدمحمد
34 صالح نادری محمدرضا
35 امیرعلی نجفی مجید
36 محمدمهدی نوبختی ابوالقاسم
37 محمدامین نوده فراهانی امیر
38 محمدامین هاشمی محب علی
39 محمد ولاشجردی علی

1 سیدامیرمهدی ابوطالبی سنجانی سیدرضا
2 محمد اكبری علیرضا
3 علی امامی محمدمهدی
4 محمدمهدی اناری بزچلوئی نبی اله
5 عرشیا بهادری شهرام
6 امیرمهدی ترابی حسین
7 محمدحسین جعفری حمیدرضا
8 یاسین حاجی آبادی وحید
9 یاسین خانی امیرآقا
10 امیرمحمد خلیلی نبی اله
11 عرشیا رفیعی هادی
12 امیرمحمد زینلی ابوالفضل
13 نیما سجادی احمد
14 یاسین طاهری بهمن
15 آریا عباسی حمیدرضا
16 محمدحسین عسكری علی
17 یونس غلامی رضا
18 محمدمهدی فراهانی مجید
19 ایلیا فرجی محمدرضا
20 مبین قاسمی ابوالفضل
21 محمدمعین قناتی محمد
22 محمد كاظمی وحید
23 محمدمهدی كاوسی مجيد
24 امین كریمی مهرآبادی ابوالفضل
25 امیررضا كمال آبادی فراهانی ابوالفضل
26 رضا كوه نشین عبدالرحمن
27 علی رضا گودرزی پاتپه محسن
28 مانی محمدی عباس
29 علی محمودزاده محمد
30 مصطفی مرادی مهدی
31 مهبد مزیدآبادی فراهانی قدرت اله
32 محمد مصلح آبادی عباس
33 امیرمهدی منصوری كورش
34 مهدی یار مهربان مجتبی
35 حسان میرزائی محمد
36 امیرمحمد نادی زاده سعید
37 محمدرضا نباتی عابدين
38 علی نظیری جواد
39 محمدامین یحیائی سعید